شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۲ - ۱۴:۵۵ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image
دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷ - ۱۶:۱۰ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات برای سویچ ها ، ۴ قلم تجهیزات IT،۱۰ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، ۷ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، چهار عدد گوشکی ۵۰ پایه چوکی و دیگر اجناس

تهیه و تدارک پرزه جات برای سویچ ها ، ۴ قلم تجهیزات IT،۱۰ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، ۷ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، چهار عدد گوشکی ۵۰ پایه چوکی و دیگر اجناس

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۲ - ۱۵:۵۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک دو پایه کمپیوتر لپ تاپ و اعمار منهول ، هندهول ها ، کندنکاری پایپ اندازی و بورکاری

تهیه و تدارک دو پایه کمپیوتر لپ تاپ و اعمار منهول ، هندهول ها ، کندنکاری پایپ اندازی و بورکاری

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۰ - ۸:۳۵ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ،تجهیزات پاور و توسعه کیبل فایبرنوری زون کندهار

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ،تجهیزات پاور و توسعه کیبل فایبرنوری زون کندهار

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ - ۹:۲۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، تهیه و تدارک ۴ قلم وسایل فایبرنوری

تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، تهیه و تدارک ۴ قلم وسایل فایبرنوری

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۴ - ۱۵:۴۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک فلتر های مختلف النوع وسایط، تهیه ونصب دروازه زرهی ، سیستم الارم ، لینک مایکروویف ، کمپیوتر لپ تاپ و دیگر تجهیزات پاور

تهیه وتدارک فلتر های مختلف النوع وسایط، تهیه ونصب دروازه زرهی ، سیستم الارم ، لینک مایکروویف ،کمپیوتر لب تاپ و دیگر تجهیزات پاور

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۱۵:۳۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک DSL Modem Router، باز و انتقال تاورهای ۳۰ متره گریند فیلد ،۲۱ متره روف تاپ، ۱۵ متره روف تاپ ، سپانسر صفحه فیسبوک افغان تیلی کام و تهیه و چاپ لیفلت

تهیه وتدارک DSL Modem Router، باز و انتقال تاورهای ۳۰ متره گریند فیلد ،۲۱ متره روف تاپ، ۱۵ متره روف تاپ ، سپانسر صفحه فیسبوک افغان تیلی کام و تهیه و چاپ لیفلت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۵ - ۱۵:۱۰ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک RAM برای کمپیوتر ، وسایل امورات فایبر نوری و اماده سازی ساحه برای ورکشاف جنراتور ها

تهیه وتدارک RAM برای کمپیوتر ، وسایل امورات فایبر نوری و اماده سازی ساحه برای ورکشاپ جنراتور ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۵:۵۶ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک کمره های امنیتی، سرور جدید برای سیستم بیلنگ و انتقال و نصب تاور ۲۱ متره

تهیه و تدارک کمره های امنیتی، سرور جدید برای سیستم بیلنگ و انتقال و نصب تاور ۲۱ متره

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۴۱ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز و انتقال سه پایه تاور(۳۰ متره گاید ماست، ۳۰ متره گریند فیلد، ۱۵ متره روف تاپ( و تهیه و تدارک سرور،Xip link- optimizer یک پایه سرور برای سیستم بیلنگ و سیم هوایي

باز و انتقال سه پایه تاور(۳۰ متره گاید ماست، ۳۰ متره گریند فیلد، ۱۵ متره روف تاپ( و تهیه و تدارک سرور،Xip link- optimizer یک پایه سرور برای سیستم بیلنگ و سیم هوایي

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۹:۳۲ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه، تدارک و نصب میدیا کنورتر، مانیتور، هاردسک ، وسایل برق، تجهیزات دفتر، میز و چوکي طعام خانه ، لوحه های دفاترPTT، ترمیم تجهیزات VSATو کانکریت ریزی پیشروی دروازه تعمیر PTT.

تهیه، تدارک و نصب میدیا کنورتر، مانیتور، هاردسک ، وسایل برق، تجهیزات دفتر، میز و چوکي طعام خانه ، لوحه های دفاترPTT، ترمیم تجهیزات VSATو کانکریت ریزی پیشروی دروازه تعمیر PTT.

شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ - ۱۵:۳۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژي معلوماتي و باز و انتقال تارو12 متره روف تاپ

تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژي معلوماتي و باز و انتقال تارو12 متره روف تاپ

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۹ - ۱۳:۳۱ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک و نصب میز ، الماری و دیگر اجناس

تهیه و تدارک و نصب میز ، الماری و دیگر اجناس

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۱۰:۲۲ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

طی مراحل ۹ پروژه مختلف النوع از طریق روش نرخ گیری

طی مراحل ۹ پروژه مختلف النوع از طریق روش نرخ گیری