تهیه و تدارک پرزه جات برای سویچ ها ، ۴ قلم تجهیزات IT،۱۰ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، ۷ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، چهار عدد گوشکی ۵۰ پایه چوکی و دیگر اجناس

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا  تهیه و تدارک پرزه جات برای سویچ ها ، ۴ قلم تجهیزات IT،۱۰ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، ۷ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، چهار عدد گوشکی ۵۰ پایه چوکی ، البسه برای کارمندان تخنیکی، اجناس IT کندن کاری منهول سازی و پایپ اندازی از لیسه نادریه الی سه راهی تهیه مسکن ۴ پایه کمپیوتر دیسک تاپ ، سیستم ضد حریق - ۴ قلم تجهیزات حفظ و مراقیبت بیسیم ،پرزه جات HUAWEI/ZTE -   یکدانه رم و یکدانه هاردسک ، ایمرجنستی لایت و اخذ ویزه دوبی و تکت رفت و برگشت برای پنج نفر ضرورت خویش را با استفاده از روش نرخ گیری طی مراحل نماید.

اشخاص حقیقی/ حکمی که خواهان تهیه و ارائه خدمات/اجناس فوق الذکر مشخصات مندرج استعلام نرخ گیری ، ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام را داشته باشد قیمت های خویش را در استعلام های نرخ گیری ارایه نموده و آن را در پاکت های سر بسته به آدرس ذیل تسلیم نماید.

آدرس و تاریخ تسلیمی استعلام های نرخ گیری :

از تاریخ نشر اعلان الی  شنبه ۱۲ جوزا ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر آمریت خریداری ، ریاست تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، تعمیر پوست و پارسل ، منزل چهار ، وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی ، محمد جان خان ، کابل - افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید 0202106258 

 

نوت : داوطلبان می توانند استعلام نرخگیری اخذ ویزی الی  چهار شنبه ۹ جوزا ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۰ قبل از ظهر ارايه نماید

له هغه حقیقی یا حکمی اشخاصو څخه جدی غوښتنه کیږی که چیر ته ذکر شوی اجناس/خدمات نشی تهیه کولی د تدارکاتی پروسی د مختل کولو لپاره د پروسه کی ګدون نه کوی.

Documents

تعهد نامه شرکت ارایه کننده نرخ ها
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک تهجیزات IT
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک کمپیوتر دیسک تاپ
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک اینرجنسی لایت
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک پرزه جان برای دیتا کام
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک چوکی
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک البسه برای انجینران ساحوی
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک گوشکی کال سنتر
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک تجهیزات IT
استعلام نرخکیری تهیه و تدارک سیستم ضد حریق
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک رم و هاردسک
استعلام نرخگیری کندنکاری و پایپ اندازی
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک تجهیزات ZTE & HUAWEI
استعلام نرخگیری اخذ ویزه و تکت

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۲:۱۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات ضرورت وسایط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات ضرورت وسایط...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۰:۹ کابل
Background image

تعدیل شماره (۱)

از اثر پیشنهاد ریاست محترم اداری و خدمات و حکم ثبت شمار (۱۹۴۶) مؤرخ ۳/۱۲/۱۴۴۵ مقام محترم، شش (۶) مورد فوق الذکر مندرج شرطنامه پروژه ترمیمات ساختمانی...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۲:۳ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک رنگ پرنترها (Tunners) و تجهیزات آی تی برای دفاتر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بدین وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه و تدارک رنگ پرنترها...

بازگشت به داوطلبی ها