زندگی‌نامه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Spokesperson MCIT

محترم الکوزی تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش را در لیسه حضرت ابراهیم خلیل الله، ولایت کابل به اتمام رسانیده است.

وی در سال ۲۰۱۳ از طریق آزمون کانکور وارد پوهنتون شیخ زاید، ولایت خوست شد و در سال ۲۰۱۶ از رشته ژورنالیزم از همان پوهنتون سند فراغت را بدست آورد.

همچنین سند شش ماهه انگلیسی ژورنالیزم را از پوهنتون خصوصی کاردان نیز بدست آورده است.

محترم عنایت الله الکوزی به حیث خبرنگار و مجری برنامه های رادیو و تلویزیون بین المللی شمشاد فعالیت داشته و در ورکشاپ  های متعددی آموزشی شرکت کرده است.

الکوزی از زمان حکومت امارت اسلامی افغانستان به عنوان سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعین شده و ایفای وظیفه می نماید.

 

 

contact  ۲۰۲۱۰۷۰۹۱(۰)۹۳+  |  ۷۸۵۷۵۶۶۷۵(۰)۹۳+

email icon  Anayetalokozay22@gmail.com

facebook icon  https://www.facebook.com/profile.php?id=100067126175246

website  www.mcit.gov.af