زندگی‌نامه سخنگو و مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Spokesperson MCITآقای نصرالله نُصرت ناصری در سال ۱۹۹۰ در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک متولد گردیده است.

آقای ناصری به مدت یک سال در دفتر معاون دوم ریاست اجرائیه به حیث کارشناس رسانه‌ای ایفای وظیفه نموده است.

پیش از آن وی منحیث تهیه کننده ارشد در شرکت رسانه‌ای FKH MEDIA مسوول تولید برنامه‌های صوتی این شرکت بوده است و در این خلال با روزنامه جامعه باز نیز همکاری داشته است.

قبل از آن وی به مدت هشت سال در شبکه‌های تلویزیونی نگاه و راه فردا منحیث خبرنگار و گرداننده برنامه‌های خبری و سیاسی ایفای وظیفه کرده است.

آقای نصرالله ناصری در سال ۲۰۱۴ میلادی از فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده است.

اکنون وی ازدواج نموده و دارای یک فرزند دختر است.

 

 

contact  ۲۰۲۱۰۷۰۹۱(۰)۹۳+  |  ۷۴۴۶۰۰۴۰۰(۰)۹۳+

email icon  Info.nasiry@gmail.com

facebook icon  (9) Nasrullah Nusrat Nasiry | Facebook

website  www.mcit.gov.af