شرکت های خدمات انترنت

شماره اسم شرکت نوع جواز ایمیل ادرس
۱ انستا تیلکام ملی admin_kbl@instatelecom.com
۲ ندا تیلکام ملی info@neda.af, samim@neda.af
۳ سرفراز بهادر محلی mustafa.smdi@gmail.com, mustafa.samadi@gmail.com
۴ نارت تلی کام ملی K.farahmand@northtelecom-af.com
۵ سریتکس ملی mina@ceretechs.com
۶ ای او گلوبل ملی-وایمکس karim_kamil_007@hotmail.com, akarim@io-global.com
۷ رڼا تکنالوجی ملی fghafoor@ranatech.com
۸ ملتی نیت ملی nasrullah@multinet.af, hashmattullah@multinet.af
۹ لیوال ملی liwal@liwal.com, info@liwal.com
۱۰ افغان بیسیم ملی v.rattanpal@tsiglobe.com
۱۱ آریانا نیتورک سرویس ملی-وایمکس aziz.popal@afghanemail.net
۱۲ پکتیک ملی support@kbl.pactec.net
۱۳ افغانستان فیض ستلایت کمونیکشن ملی sales@afsat.net
۱۴ ستریم لنک ملی shah_shiraz@hotmail.com
۱۵ آسیا بریج تیلی کام ملی ceo@asiabtelecom.com
۱۶ ام تی ان ملی mnaseri@mtn.com.af
۱۷ نیټ زون ملی haidary@netzone.af, saifi@netzone.af
۱۸ اسیکس ملی info@asix-afg.com
۱۹ اتصالات ملی skhalid@etisalat.af
۲۰ ملت نیتورکس ملی nadeem@melatnetworks.com, tnoori@gsi.com.af
۲۱ ستان تیلکام ملی fayyaz@stantelecom.af
۲۲ اریا ست لمتد ملی baktash.azizi@aria-sat.com
۲۳ ای سی جی ملی ghani@acgtelasia.com
۲۴ سنایپرهیل ملی www.snipperhill.com, info@snipperhill.net
۲۵ وصل تلیکام ملی kholmi@waseltelecom.com, info@wasel.af
۲۶ افغان سایبر ملی president@afghancyber.com
۲۷ گلوبل انټورج ملی info@gec-af.com, sales@gec-af.com
۲۸ رهانت ملی info@rahanet.afarman@rahanet.af
۲۹ افغان یار تکنالوجی ملی habib_peerzada@yahoo.com
۳۰ عارف عظیم لمیتد ملی Arshad.azimi@arifazim.com
۳۱ گیگانور ملی sales@giganor.com
۳۲ کاینات ټکنالوجی ملی support@kayanat.af, info@kayanat.af
۳۳ آي ډي آي ایل ملی idilpr@idilpr.com.tr
۳۴ آرین ټکنالوجیز ملی sohrab@itltd.com, info@aryantech.com
۳۵ وایټل ټیلی کمونیکشن ملی abdullah_yasini@hotmail.com
۳۶ آرین افغان نیټورک ملی farhad@smfgroup.net, farhad_barsaat@hotmail.com
۳۷ آف نیټ محلی info@afnet.com
۳۸ تیتاکس ملی info@tiitacs.com, tiitacs@yahoo.com
۳۹ کندهار جیلانی تکنالوجیز ملی ceo@jelani-group.com, www.jelani-group.com
۴۰ یو نیک اتلانتیک تلی کمونیکشن لمتد ملی irajabi@uais.af
۴۱ سن تکنالوجی ملی www.stis.af       sadat@stis.af
۴۲ فایبر ست ملی fibersat@yahoo.com
۴۳ فاست نیت محلی star0777695455@yahoo.com
۴۴ سایبرنیت محلی mnabi007@gmail.com
۴۵ ایزی کونکت ملی Wajeha.haidery@easyconnect.af, info@easyconnect.com
۴۶ وایس ګروپ ملی info@vicegroup.af
۴۷ گلوبل تکنالوجی ملی admin.gtech@gmail.com
۴۸ فوشنج تلیکم ملی  
۴۹ عنکبوت ملی ۰
۵۰ ترای ستار محلی www.tristar.af
۵۱ سایبر تلی کام سرویسیز ملی h.rashidi@cts.af
۵۲ سکای ټلیکام ملی  
۵۳ فایبر نیټ ټلیکام محلی aslam.omaid@hotmail.com
۵۴ افغانت ال تی دی ملی omar.nawabi@afghanet.com
۵۵ پرولینک ټیلی کمونیکیشنز ملی  
۵۶ سن تلی کام  ملی info@suntelecom.af
۵۷ افغانستان آنلاین ملی infoafgol@gmail.com
۵۸ تالیا افغانستان کارپوریشن ملی joel.allan@talia.net
۵۹ ضحاک ټکنالوژی ملی  
۶۰ روشن ملی roshan@roshan.af
۶۱ لایټ ویف ملی nesarahmad.kbl@gmail.com
۶۲ ایر سپیډ ملی farhat.nawabi@gmail.com
63 ویو نیت ټکنالوجی ملی mashkoor@quadrant.af