مالي

د ۱۳۹۹ مالي کال بودیجه او مصرف:

په  ۱۳۹۹ مالي کال کې په ټولیزه توګهعادي او پراختیایی بودیجه (۲٫۳۶۰٫۷۴۳٫۶۴۴) افغانۍ ده.

عادي بودیجه:

په  ۱۳۹۹ مالي کال کې د مخابراتو وزارت عادي بودیجې اندازه۵۵۷٫۹۱۰٫۶۰۲ پنځه سوه او اوو ملیونه او نه سوه او لس زره او شپږ سوه او دوه افغانۍ ده

په  ۱۳۹۹ مالي کال کې د مخابراتو وزارت د پراختیایی بودیجې اندازه۱٫۸۰۲٫۳۳۰٫۰۴۲) یو ملیارد اته سوه دوه ملیونه او درې سوه او دېرش زره او دوهڅلویښت افغانۍ ده.

د عادي بودیجې لګښت:

پنځه سوه او اوولس ملیونه او څلور سوه دېرش زره او څلور سوه او څلور څلویښت افغانیچې د ۱۳۹۹ مالي کال د عادي بودیجې لګښت  ۹۲.۷ سلنې ته رسیدلې ده.

د پراختیایي بودیجې لګښت:

اته سوه او یو شپیته ملیونه او اته سوه پنځوس زره او شپږ پنځوس ۸۶۱٫۸۰۵٫۰۵۶ افغانۍ چې د ۱۳۹۹ مالي کال د پراختیایي بودیجې ۴۷.۸ سلنې ته رسیدلې ده.

په ټولیزه توګه د عادي او پراختیایی بودیجې لګښت(سلنه):

د  ۱۳۹۹ مالي کال د عادي او پراختیایی بودیجې لګښت (٪۵۸.۴) ته رسیدلې ده.

په  ۱۳۹۹ مالي کال کې د مالیې وزارت د موخې له مخې، ۱۳.۴۴ زیاتوالی لرو

د ۱۳۹۵ مالي کال څخه تر ۱۳۹۹ پورې د مالیې وزارت هدف سره د عایداتو پرتلنې جدول:

شمیره

مالي کال

ترلاسه شوي عواید

تاګیټ

سلنه

کتنې

زیاتوالی

کمښت

1

1395

  5,940,221,637.25

  4,404,034,132.00

34.88%

 

 

2

1396

  7,424,415,575.40

  6,841,766,115.00

8.20%

 

 

3

1397

  8,724,286,955.25

  6,218,276,940.00

40.30%

 

 

4

1398

  8,701,127,584.75

6,064,076,176.30

43.49%

 

 

5

1399

6٫111٫700٫939.50

5٫387٫781٫563

13.44%

 

 

 

بودیجه او د ۱۳۹۸ کال لګښټ:

په  ۱۳۹۸ کال کې ټوله عادي او پراختیایی بودیجه 2,474,311,92دوه میلیارده څلور سوه اوه څلویښت ملیونه درې سوه یوولس زره او نهه سوه اوو ویشت افغانۍ وه.

عادي بودیجه:

(657,546,275) شپږ سوه اوهپنځوس ملیونه او پنځه سوه او شپږڅلویښت زره دوه سوه او پنځه اویا افغانۍ وه.

پراختیایي بودیجه:

(  1,816,756,652) یو ملیار اته سوه او شپاړس ملیونه او اووه سوه پنځه شپیته زره شپږ سوه دوه پنځوس افغانۍ وه.

د عادي بودیجې لګښت:

شپږ سوه در ویشت ملیونه څلور سوه او اوه زره یوپنځوس (623،407،051) افغانیچې د عادي بودیجې مصرف سلنه 95٪ ده

د پراختیایي بودیجې لګښت:

یو ملیارد دوه سوه دري څلوویښت ملیونه او درې سوه دوه پنځوس زره او شپږ سوه اته نوي (  1,243,352,698) افغانی چې د پراختیایي بودیجې مصرف سلنه ٪۶۸.۴ ده


 

شمیره بودیجه/د مالي اسناد او راپور دفایل دانلود
۱ د مخابراتو وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال لومړۍ ربعې د عوایدو راپور دلته دانلود کړئ
۲ دمخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالی کال بودجه او لګښتونه دلته دانلود کړئ
۳ د مخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال څلورمي ربعې د عوایدو راپور دلته دانلود کړئ
۴ د مخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال دریمي ربعې د عوایدو راپور دلته دانلود کړئ
۵ د مخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال دوهمي ربعې د عوایدو راپور دلته دانلود کړئ
۶ د مخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال لومړۍ ربعې د عوایدو راپور دلته دانلود کړئ
۷ د مخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړۍ او دوهمې ربعې د پراختیایي بودیجې راپور دلته دانلود کړئ
۸ د مخابراتو وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړۍ او دوهمې ربعې د عادي بودیجې راپور دلته دانلود کړئ
۹ په ۱۳۹۸ مالي کال کې د مخابراتو وزارت د براختیایي بودیجې جدول راپور دلته دانلود کړئ

 

د وزارت د مشرتابه ناستي

شمیره بودیجه/د مالي اسناد او راپور دفایل دانلود
۱ د بودیجې د لگښت په اړه ناسته، د وزارت تدارکاتو پلان او د پروژو وضعیت - چنګاښ ۳ مه ۱۴۰۰ کال دلته دانلود کړئ
۲    
۳    
۴