پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۱۰:۲۲ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

طی مراحل ۹ پروژه مختلف النوع از طریق روش نرخ گیری

طی مراحل ۹ پروژه مختلف النوع از طریق روش نرخ گیری