تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، شرکت افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا تهیه و خریداری  یک عدد موبایل  Samsung Galaxy A22 5G   را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

 

شرکت های که علاقه مند تهیه   یک سیت موبایل  Samsung Galaxy A22 5G  مشخصات درج اوراق نرخ گیری را داشته باشند قيمت خويش را در استعلام های ارائه داشته و استعلام نرخ گیری را طور سربسته الی روز  سه شنبه مورخ 1/1/1402 که مصادف ميشود به 21/03/2023 ساعت 10:00 قبل از ظهر به دفتر مدیریت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

شماره تماس 0202106258

Documents

استعلام نرخگیری پروژه متذکره

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۸ - ۱۲:۳۵ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲۶۴ عدد بک آپ بطری

تهیه و تدارک ۲۶۴ عدد بک آپ بطری

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۸ - ۱۰:۲۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مایکروتیک روتر و تطبیق توسعه شبکه فایبر نوری در زون کندهار

تهیه و تدارک مایکروتیک روتر و تطبیق توسعه شبکه فایبر نوری در زون کندهار

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷ - ۱۶:۱۰ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات برای سویچ ها ، ۴ قلم تجهیزات IT،۱۰ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، ۷ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، چهار عدد گوشکی ۵۰ پایه چوکی و دیگر اجناس

تهیه و تدارک پرزه جات برای سویچ ها ، ۴ قلم تجهیزات IT،۱۰ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، ۷ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، چهار عدد گوشکی ۵۰ پایه چوکی و دیگر اجناس

بازگشت به داوطلبی ها