چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱ - ۱۳:۳۳ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک بطری های کپستری و کمپیوتر لپ تاپ

تهیه و تدارک بطری های کپستری وکمپیوتر لپ تاپ

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۸:۴۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یک پایه سرور برای بلینگ واحد مشترکین DSL و FTTH

تهیه و تدارک یک پایه سرور برای بلینگ واحد مشترکین DSL و FTTH

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۹:۳ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تعدیل ۵ تهيه و تدارک کیبل فایبرنوری مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

تعدیل ۵ تهيه و تدارک کیبل فایبرنوری مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۱۱:۳۰ آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشایی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان
Background image

تهیه و تدارک تیل دیزل ضرورت سایت های مخابراتی شبکه سلام بابت سال مالی 1403

تهیه و تدارک تیل دیزل ضرورت سایت های مخابراتی شبکه سلام بابت سال مالی 1403

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۶:۲۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعلان تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ و تهیه و تدارک MW/IF Spare/Accessories

اعلان تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ و تهیه و تدارک MW/IF Spare/Accessories

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۵:۴۳ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعلان تهیه و تدارک دو پایه سرور ، تهیه و چاپ ۲۰۰۰۰۰ قطعه لیفلت ،تهیه و تدار ۱۵ قلم اجناس و تجهیزات ضرورت تاور ها و تهیه و تدارک دو پایه کمپیوتر لپ تاپ

اعلان تهیه و تدارک دو پایه سرور ، تهیه و چاپ ۲۰۰۰۰۰ قطعه لیفلت ،تهیه و تدار ۱۵ قلم اجناس و تجهیزات ضرورت تاور ها و تهیه و تدارک دو پایه کمپیوتر لپ تاپ

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۱۶:۸ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۸:۴۸ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۸ قلم تجهیزات

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۸ قلم تجهیزات

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۵:۲۰ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهيه و تدارک پرزه جات(Spare Parts) برای حقظ و مراقبت و ارتقا‌ء شبکه سلام شرکت

تهيه و تدارک پرزه جات(Spare Parts) برای حقظ و مراقبت و ارتقا‌ء شبکه سلام شرکت

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۴:۵۷ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک ریکتیفایر و سولر سیستم برای سایت های ولایات هرات، بادغیس

تهیه وتدارک ریکتیفایر و سولر سیستم برای سایت های ولایات هرات، بادغیس

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۹ - ۱۶:۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک بطری خشک ، تمدید کیبل هوایی ، کمپیوتر لپ تاپ، سکنر، SFP ، ترمیم پرزه جات ، تهیه و نصب بادی برای وسایط و تهیه MW/IF Spare/ Accessories

تهیه وتدارک بطری خشک ، تمدید کیبل هوایی ، کمپیوتر لپ تاپ، سکنر، SFP ، ترمیم پرزه جات ، تهیه و نصب بادی برای وسایط و تهیه MW/IF Spare/ Accessories

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۸:۵۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک فلتر های مختلف النوع جنراتور ها و وسایل شبکه فایبر نوری

تهیه و تدارک فلتر های مختلف النوع جنراتور ها و وسایل شبکه فایبر نوری

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۱۴:۳۶ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مبلایل برای جنراتور ها

تهیه و تدارک مبلایل برای جنراتور ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک بوردGUP2 تجهیزات تخنیکی برای سایت های سلام و البسه زمستاني برای کارمندان تخنییکی

تهیه و تدارک بوردGUP2 تجهیزات تخنیکی برای سایت های سلام و البسه زمستاني برای کارمندان تخنییکی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۱۴:۱۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مبلایل وسایط

تهیه و تدارک مبلایل وسایط

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۱۶:۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک 250 تاور مختلف النوع برای شبکه سلام

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک 250 تاور مختلف النوع برای شبکه سلام

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۱۵:۵۰ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژي معلوماتي ، کمپیوتر لپ تاپ وGPS

تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژي معلوماتي ، کمپیوتر لپ تاپ وGPS

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۹:۴۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک بطری ۱۲ ولت ۹ امپیر و سیم هوایي 0.6 روسي

تهیه و تدارک بطری ۱۲ ولت ۹ امپیر و سیم هوایي 0.6 روسي

Pagination