ارایه خدمات توزیع دیجیتل سرتفکیت‌ها طبق ستندردهای بین المللی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام شرکت‌های علاقمند واجد شرایط دعوت بعمل می‌آورد برای ارایه خدمات  (Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure)علاقمندی خویش را اظهار نمایند.

علاقمندان می‌توانند اسناد اظهار علاقمندی (REOI) و (TOR) را از طریق وب سایت رسمی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی www.mcit.gov.afو ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af  یا از طریق ارسال ایمیل های زیر که قابل دسترسی هستند بفرستند و یا هم می‌توانند به بخش ریاست تدارکات وزارت مخابرات  در منزل ۱۴ محمد جان خان وات مراجعه کنند.

اسناد اظهار علاقمندی (REOI) را می‌توان مطابق شرایط مندرج (TOR) به بخش ریاست تدارکات وزارت مخابرات  در منزل ۱۴ از تاریخ نشر الی ۱۰:۰۰ صبح ۲۰/۴/۱۴۰۰ الی ۹/۵/۱۴۰۰ مطابق ۳۱ جولای ۲۰۲۱ تحویل دهند.

شرکت‌های مشاوره‌ای علاقه‌مند، که اسنادEOI خود را به ایمیل های ارائه شده در زیر ارسال می کنند، باید سافت کاپی آنرا در خلال ۷ روز تقویمی بعد از تاریخ معین ارسال کنند، در غیر اینصورت عدم واجد شرایط پنداشته می شوند.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST(REOI)

Procurement Entity

Ministry Of Communications &Information Technology(MCIT),Islamic Republic of Afghanistan

Funded By

Afghanistan GOV.

Item Description/Ref No.

Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure, MCIT/1400/ICB/NC-24/QCBS

Deadline For EOI Submission

31 july  /2021 by 10:00: AM(local time)

Address for Submission Of EOIs

Procurement Directorate 14th Floor MCIT Building Muhammad Jan Khan Watt Kabul Afghanistan

,And consultants can Submit EOI through emails as well ,which are given below.

REOI & TOR are available at

www.mcit.gov.af   www.npa.gov.af

‘In case of any problems in downloading,may obtain the same by sending e-mail at the address given below

email addresses: ,rahibkakar123@gmail.com, m.tech1369 @gmail.com , aslamsherzad77@gmail.com

 

اسنادها:

اسناد اظهار علاقمندی(REOI)

لینک شرطنامه(TOR)

 

با احترام

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۰ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۹:۳۴ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۹:۲۲ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

بازگشت به داوطلبی ها