سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۸ - ۱۰:۲۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مایکروتیک روتر و تطبیق توسعه شبکه فایبر نوری در زون کندهار

تهیه و تدارک مایکروتیک روتر و تطبیق توسعه شبکه فایبر نوری در زون کندهار

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۱:۴۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت جوزجان الی سرپل

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت جوزجان الی سرپل

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۷ - ۹:۲۰ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اعلان مجدد اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری زون کندهار

اعلان مجدد اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری زون کندهار

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۵ - ۱۵:۲۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری زون پکتیا - اجرا تطبیق پروژه های فایبرنوری زون هرات

اجرا و تطبیق پروژه های فایبرنوری زون پکتیا - اجرا تطبیق پروژه های فایبرنوری زون هرات

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۶ - ۱۱:۳۲ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تعدیل شماره ۱ پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت کندهار – هلمند الی فراه رود برای لات های پنجم و ششم

تعدیل شماره ۱پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت کندهار – هلمند الی فراه رود برای لات های پنجم و ششم

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۴:۳۳ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات برای پاور روم و کورنتورک و اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی مینه

تهیه و تدارک پرزه جات برای پاور روم و کورنتورک و اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی مینه

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۳:۱۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم و چهارم

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم و چهارم