دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۸:۵۴ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری لایسنس SAS4 برای مشترکین دستگاه سویچ مرکزی را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری لایسنس SAS4 برای مشترکین دستگاه سویچ مرکزی را از طريق روش نرخ گیری

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ - ۱۲:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3150 پایه سیت فکس لاین معه جاین باکس آن را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3150 پایه سیت فکس لاین معه جاین باکس آن را از طريق روش نرخ گیری

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۹:۱۸ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

طی مراحل تهیه و خریداری 72عدد Multi-Mode SFP+ for 10G Interface Card را از طريق روش نرخ گیری

طی مراحل تهیه و خریداری 72عدد Multi-Mode SFP+ for 10G Interface Card را از طريق روش نرخ گیری

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - ۱۵:۴ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

طی مراحل 2 پروژه مختلف النوع خويش را از قبيل تهيه و تدارک وسايل نلدوانی غرض آماده سازی سيستم قطره ای برای درختان مثمر و غير مثمر و تهيه و خريداری شش قلم پرزه برای کرن را از طريق روش نرخگيری

طی مراحل 2 پروژه مختلف النوع خويش را از قبيل تهيه و تدارک وسايل نلدوانی غرض آماده سازی سيستم قطره ای برای درختان مثمر و غير مثمر و تهيه و خريداری شش قلم پرزه برای کرن را از طريق روش . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۱۱:۵۱ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 6 قلم تجهیزات سرور را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 6 قلم تجهیزات سرور را از طريق روش نرخ گیری

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹ - ۱۳:۵۹ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 2607 عدد Router Modem DSL را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 2607 عدد Router Modem DSL را از طريق روش نرخ گیری

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹ - ۱۲:۲ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 60 عدد 2KVA UPS را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 60 عدد 2KVA UPS را از طريق روش نرخ گیری

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸ - ۱۱:۵۲ مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک پروژه 176 عدد بطری و 7 قلم تجهيزات بخش آی تی را از طريق روش نرخگيری

تهیه وتدارک پروژه 176 عدد بطری و 7 قلم تجهيزات بخش آی تی را از طريق روش نرخگيری

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۱:۵۳ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع و سولر سيستم هايبرد برای سايت های مخابراتی ضرورت شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع و سولر سيستم هايبرد برای سايت های مخابراتی ضرورت شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۱:۳۵ مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم
Background image

تهیه و خریداری 100عدد میدیا کنورتر همراه با 132 عدد SFP با مشخصات متفاوت را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 100عدد میدیا کنورتر همراه با 132 عدد SFP با مشخصات متفاوت را از طريق روش نرخ گیری

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲ - ۱۱:۱۷ مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم
Background image

تهیه و خریداری 500 عدد ساعت گردش جنراتور و 400 متر کیبل فکسوالی را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

تهیه و خریداری 500 عدد ساعت گردش جنراتور و 400 متر کیبل فکسوالی را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - ۱۳:۲۵ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام.
Background image

تعدیل شماره ۱ پروژه تهیه و تدارک مبلایل و فلتر برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام برای مدت 6 ماه سال 1402

تعدیل شماره ۱ پروژه تهیه و تدارک مبلایل و فلتر برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام برای مدت 6 ماه سال 1402

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ - ۱۳:۱۹ مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم
Background image

تهیه و خریداری اجناس Spare Parts برای فعال نگهداشتن سایت های شبکه سلام را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری اجناس Spare Parts برای فعال نگهداشتن سایت های شبکه سلام را از طريق روش نرخ گیری

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۱ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

پروژه تهیه و تدارک تجهیزات 100 هایبرد لنک جدید مایکروویف برای شبکه سلام ضرورت شرکت افغان تیلی کام

پروژه تهیه و تدارک تجهیزات 100 هایبرد لنک جدید مایکروویف برای شبکه سلام ضرورت شرکت افغان تیلی کام

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ - ۱۲:۱۹ مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم
Background image

تهیه و خریداری 30 پایه سویچ از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 30 پایه سویچ از طريق روش نرخ گیری

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ - ۹:۱۸ شرکت مخابراتی افغان تلی کام،کابل
Background image

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک سیم کارت ها و سکرچ کارت ها برای شبکه سلام ضرورت شرکت افغان تیلی کام

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک سیم کارت ها و سکرچ کارت ها برای شبکه سلام ضرورت شرکت افغان تیلی کام

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۱۴:۴۷ مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم
Background image

تهیه و تدارک 192عدد بطری 2 ولت 600 امپير را از طريق روش نرخگيری

تهیه و تدارک 192عدد بطری 2 ولت 600 امپير را از طريق روش نرخگيری

Pagination