طی مراحل 2 پروژه ساختمانی خويش را از طريق روش نرخگيری

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تيلی کام در نظر دارد تا 2 پروژه ساختمانی خويش را  از طريق روش نرخگيری طی مراحل نمايد.

شرکت های که علاقه مند انجام امورات پروژه مربوطه  را داشته باشند قيمت خویش را در استعلام های نرخگيری ارائه داشته و استعلام نرخگيری را طور سربسته الی روز  شنبه مورخ 12/01/1402 که مصادف ميشود به 01/04/2023 ساعت 10:00 قبل از ظهر به دفتر مديريت عمومی خريداری آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

شماره تماس ۰۲۰۲۱۰۶۲۵۸

Documents

استعلام نرخګیری وصل سایت های وزارت امورداخله و شفاخانه اسبق علی اباد
استعلام نرخګیری وسعت دادن تیلی شاپ مرکزی و مهتاب قلعه

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۳:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۸:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

بازگشت به داوطلبی ها