دررابطه به اعلان برنده گی 23 قلم مواد اعاشه یی محصلین ریاست icti

superadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

به اداره محترم نشراتی ارمان ملی !

آگاهی: كمپني محــترم (مختار حیات )  در مجــــلس افــــــــــرگشائی 23 قلم مواد اعاشه وی محصلین ریاست ICTI وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی   به قیمت مــبلغ (4800000) چار ملیون هشتصد هزارافغانی برنده شناخته شد .

دوایر دولتی شرکت ها و اشخـــــــــــــاص که در مورد کدام ادعا داشته باشند بعد از نشر اعلان الی مدت -7- یوم بریاست اداري واقع منزل دوازدهم تعمیر -18- منزله اطلاع بدهند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

مــــوضوع غرض آگاهی به نشر رسید پول حق الشاعه اعــــــــــــلان از نزد محترم محــــــــــمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسمآ به این اداره تسلیم خواهند نمود .

بااحترام

 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱ کابل ، د افغان تیلی کام شرکت
Background image

تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع برای سايت های مخابراتی شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع برای سايت های مخابراتی شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۱۲:۳۲ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهيه و تدارک وسايل شبکه فايبر نوری بشکل قرارداد بالمقطع

تهيه و تدارک وسايل شبکه فايبر نوری بشکل قرارداد بالمقطع

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۵:۲۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز و انتقال تاور ۱۲ متره روف تاپ

باز و انتقال تاور ۱۲ متره روف تاپ

بازگشت به داوطلبی ها