برای تهیه انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate

superadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد  تا بخشی از بودجه ملی را برای پرداخت قرارداد انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate اختصاص دهد. در مورد داوطلبی را ذیلاً اعلام می دارد:
1. وزارت معادن از تمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط جهت ارائه آفر های سربسته(پروپوزل) برای تهیه انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate دعوت به عمل می آورد.
2. داوطلبی از طریق» روش داوطلبی باز داخلی« ، طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمالها، برای راه اندازی میگردد.
3. داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتر را از ۷:۳۰ صبح  الی ۴:۳۰ بعد از ظهر در روزهای رسمی از آدرس ذیل بدست آورند:

  • وزارت معادن
  • منزل تحتانی تعمیر B
  • ریاست عمومی مالی و اداری
  •  آمریت تهیه و تدارکات
  • سید مرتضی تلیفون: ۰۷۹۹۰۲۰۰۲۸.

4. شرایط اهلیت: جواز تجدید شدة شرکت.

5. مجموعه مکمل شرطنامه برای داوطلبان علاقمند با ا رائه درخواست تحریری به آدرس فوق الذکر در برابر فیس غیر قابل بازپرداخت، توزیع می گردد. داوطلبان می توانند الی ۲۱ روز کاری بعد از نشر اعلان در اطلاعات جمعی و ویب سایت وزارت معادن شرطنامه را بدست آورند.
6. آفر ها باید عنوانی آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری، قبل از زمان و تاریخیکه در شرطنامه ذکر گردیده است، تحویل داده شود.
7. داوطلبی الکترونی مجاز نیست.
8. آفر های ناوقت رسیده مسترد می گردد.
9. آفر ها در حضور داوطلبان یا نماینده باصلاحیت شان، در وقت، تاریخ و آدرس ذکر شده در شرطنامه، گشوده خواهد شد.
10.  تمام آفر ها باید همراه با »تضمین آفر« که مبلغ آن در شرطنامه ذکر است، باشد.
11.  در صورت تفاوت، تمام معلومات شامل در دعوت به داوطلبی با احکام قسمت 1 دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه جاگزین شده می تواند.
 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ - ۹:۴۲ آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
Background image

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم مجدد ساحات قطع شده کیبل فايبر نوری مسیر ولايت بامیان الی دره صوف ولايت سمنگان‎‎

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم مجدد ساحات قطع شده کیبل فايبر نوری مسیر

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ - ۱۲:۱۰ آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
Background image

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سیمکارت برای شبکه سلام

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سیمکارت

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۵:۱۵ آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
Background image

تهیه و تدارک 2 پايه جنراتور 300Kva، دو عدد ATS   و کيبل مورد نياز برای زون کندهار

تهیه و تدارک 2 پايه جنراتور 300Kva، دو عدد ATS   و کيبل مورد نياز

بازگشت به داوطلبی ها