اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا اعمار ۱۹  سایت جدید مخابراتی را در سرتاسر کشور  را از طریق روش نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان اعمار سایت های فوق الذکر که مشخصات مندرج استعلام های نرخگیری، ‌ ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  را داشته باشد قیمت های خویش را در استعلام های نرخگیر ارائه نموده  و آن را در پاکت های سربسته به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام های نرخگیري :

از تاریخ نشر اعلان الی  یکشنبه ۲۱جوزا  ۱۴۰۲ ساعت 09:00 قبل از ظهر  مدیریت عمومي خریداری، آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل  افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید: 0202106258

Documents

استعلام نرخگیری اعمارسایت ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی تروی ولایت پکتیکا
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی ورممی ولایت پکتیکا
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی ورممی سوم ولایت پکتیکا
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی ورممی دوم ولایت پکتیکا
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی قلات بالاحصار ولایت زابل
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی خدر ولایت دایکندی
استعلام نرخگیری اعمار سایت کوتب صد برگ ولایت بامیان
استعلام نرخگیری اعمار سایت منطقه تپه شترگرده ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس
استعلام نرخگیری اعمارسایت منطقه پنجاب ولسوالی دره بم ولایت بادغیس
استعلام نرخگیری اعمارسایت منطقه بابولی ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس
استعلام نرخگیری اعمارسایت منطقه شمشیرتاق ولسوالی تگاب علم ولایت بادغیس
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی مرکز منطقه چغان غرولایت کنړ
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی کامه پٌل کامه ولایت ننګرهار
استعلام نرخگیری اعمار سایت ولسوالی شیرزاد ولایت ننګرهار
استعلام نرخګیری پروژه اعماره احاطه وسایبان برای سایت ولسوالي شغنان ولایت بدخشان
استعلام تعدیل شده نرخگیری اعمار سایت ولسوالی کشک رباط سنگي ولایت هرات

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۶:۱ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماره تماس: 0202109184
Background image

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم

اعلان دعوت برای داوطلبی

. . .

نهاد تدارکاتی

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تمویل کننده

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ - ۱۲:۲۴ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و اکمال روغنیات مورد نیاز وسایط و جنراتورهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و اکمال روغنیات مورد نیاز وسایط وجنراتورهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت امارتی نفت و گاز...

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۱۰:۱۳ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماره تماس: 0202109184
Background image

بازگشت به داوطلبی ها