اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره گرین فیلد ضرورت  خویش را در زون ننگرهار از طریق نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکم که خواهان اعمار و احاطه ها و نصیب تاور های مشخصات مندرج استعلام های نرخگیری ‌ در زون ننگرهار ( واقع ولسوالي بتی کوت، لعل پوره  ولایت ننگرهار و سالار باغ ولایت کنرها ) مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  را داشته باشد قیمت های خویش را در استعلام های نرخگیر ارائه نموده  و آن را در پاکت های سربسته به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام های نرخگیري :

الی پنجشنبه ۴ جوزا  ۱۴۰۲ ساعت 10:00 قبل از ظهر  مدیریت عمومي خریداری، آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل  افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید: 020210625

Documents

استعلام نرخگیری پروژه اعمار احاطه و نصیب تاور ۴۰متره ولسوالي بتي کوت ولایت ننگرهار
استعلام نرخگیری پروژهاعمار احاطه و نصب تاور ۴۰ سالار باغ ولایت کنرها
استعلام نرخگیری پروژهاعمار احاطه و نصب تاور ۴۰ ولسوالي لعل پوره ولایت ننگرهار

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۶:۱ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماره تماس: 0202109184
Background image

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم

اعلان دعوت برای داوطلبی

. . .

نهاد تدارکاتی

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تمویل کننده

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ - ۱۲:۲۴ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و اکمال روغنیات مورد نیاز وسایط و جنراتورهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و اکمال روغنیات مورد نیاز وسایط وجنراتورهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت امارتی نفت و گاز...

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ - ۱۰:۱۳ محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شماره تماس: 0202109184
Background image

بازگشت به داوطلبی ها