د ۱۴۰۰ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د لمړې ربعې د عواید راپور

naweed_admin

د ۱۴۰۰ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي آمریت د لمړې ربعې د عواید راپور

شمیره

د ترلاسه کولو ډول

ټول عواید

۳

پُستی او مخابراتې خدمتونه

۱۳٬۰۳۳.۰۰

۴

د ګرځنده تیلیفونو خدماتونه

۲۹۵٫۳۴۶٫۲۷۷.۰۰

۶

د خصوصی پوستې خدماتو کمیشن ۱۵٪

۲٫۷۱۳٫۷۷۱.۰۰

۷

مخابراتی فیس (۱۰ سلنه کریدت کارت)

۱٫۰۱۵٫۹۴۲٬۱۴۷.۰۰

۸

د افرادو او قانونی اشخاصو جرایمي

۳٫۱۰۹٫۹۲۲.۰۰

۱۰

متفرقه عواید

۳۸۱٫۶۰۸.۰۰

 

د تیرو کلونو څخه د عایدات انتقال (باقیات)

۰

 

د حکومت کورونه په کرایه ورکول

۰

ټول عواید

۱٫۳۱۷٫۵۰۶٫۷۵۸.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        په درنښت