د مخابراتو وزارت د کارکوونکو د شکایتونو ثبتول

له کار څخه راپیدا شوې د شخړو د هوارۍ کمیسیون د کارمندانو خوندیتوب او هوساینې لپاره رامینځته شوی. دا کمیسیون د ملکي خدمتونو قانون د ۲۸ مادې او د کار د شخړو هوارولو مقرراتو سره سم خپلې دندې ترسره کوي.

ګران غوښتونکي، کولی شي د کارمندانو شکایتونو ثبت فورمه د پشتو - درۍ ژبو باندې  کلیک کولو سره ترلاسه کړي

یادونه: د شکایتونو فورمې له ډکولو وروسته لاندې برښنایي لیک ادرسونو ته واستوئ.

 

ایمیل: hr.complains@mcit.gov.af

ایمیل: hr.complain2020@gmail.com 

شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۵۳۹۱