میزان عواید و ترافیک خدمات شرکت افغان پُست طی ربع اخیر سال مالی ۱۴۰۰‏

naweed_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ - ۱۳:۵۰
گراف عواید سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات

ظرف سه ماه اخیر (میزان - عقرب - قوس) به تعداد مجموعی سه لک و پنجاه هزارو پنجصدوسی و پنج (۳۵۰۵۳۵) مورد توزیع اسناد ‏شامل تذکره ‏الکترونیکی، مراسلات رسمی و شخصی، تصادیق وزارت خارجه و پاسپورت از طریق ریاست پُست و پُسته خانه‌های مربوط ‏در کشور توزیع شده است که به صورت مجموعی چهل و هشت میلیون و چهار لک و دوازده هزار و یکصدو سی و چهار ‏‏(۴۸،۴۱۲،۱۳۴) ‏افغانی از این طریق عواید جمع آوری شده است.‏

مقدار مراسلات و عواید حاصله به تفکیک نوعیت اسناد قرار ذیل است:‏

عواید و ترافیک خدمات انتقال و توزیع پاسپورت:‏ ‏

‏1.‏ تعداد: ۱۱۰۶۵۱‏

‏2.‏ عواید: ۳۱۴۸۵۱۰۰‏

عواید و ترافیک خدمات انتقال و توزیع تصادیق وزارت خارجه:‏

‏1.‏ تعداد: ۲۴۲۰۹‏

‏2.‏ عواید: ۵۹۸۳۲۰۰‏

عواید و ترافیک خدمات انتقال و توزیع مراسلات رسمی داخلی شامل (مکاتیب ادارات، کتاب‌ها و ...):‏

‏1.‏ تعداد: ۲۰۳۲۸۲‏

‏2.‏ عواید: ۷۰۷۸۲۳۱‏

عواید و ترافیک خدمات انتقال و توزیع مراسلات شخصی داخلی :‏

‏1.‏ تعداد: ۳۸۹۷‏

‏2.‏ عواید: ۱۶۰۱۸۶‏

عواید و ترافیک خدمات انتقال و توزیع تذکره الکترونیکی:‏

‏1.‏ تعداد: ۷۴۸۲‏

‏2.‏ عواید: ۲۲۴۴۶۰۰‏

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ - ۱۱:۲۲
Background image
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۱۰:۵۴
Background image

نشست مشترک میان رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و هیئت رهبری شرکت صندوق وجهی انکشاف منطقه‌ای قرغزستان

در نخست محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن استقبال از هیئت متذکره...

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - ۱۱:۱۵
Background image

فیصدی پیشرفت فعالیت‌های پلان شده وزارت مخابرات طی سال مالی ۱۴۰۰ ‏

اهداف اصلی و تعریف شده‌ی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای سال مالی ۱۴۰۰ شامل ایجاد چهارچوب حکومت‌داری ‏دیجیتلی، انکشاف سکتور...

بازگشت به خبر