اعلان تصمیم اعطای قرارداد 13 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت پروژه ریال تایم و تذکره الکترونیکی

superadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 بدينوسیله به تاسي ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تداركات به اطلاع عموم رسانيده ميشود وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوماتي درنظردارد قرارداد پرو‍ژه 13 قلم اجناس تکنالوژیکی مورد ضرورت پروژه های ریال تایم و تذکره الکترونیکی مربوط ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی را با كمپني کارتریج گروپ لمتید دارنده جوازشماره (10292) ميباشد،  به قيمت (AF6622560)  شش ملیون ششصد و  بیست دو هزار پنصد شصت افغانی اعطا نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هر گونه اعتراض درزمينه داشته باشند ، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توام با دلايل آن به آمريت تداركات واقع منزل 14 تعمير 18منزله وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي بر وفق ماده پنجاهم قانون تداركات ارايه نمايد.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد  نبوده و الي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

آمریت تدارکات

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ - ۹:۴۲ آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
Background image

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم مجدد ساحات قطع شده کیبل فايبر نوری مسیر ولايت بامیان الی دره صوف ولايت سمنگان‎‎

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم مجدد ساحات قطع شده کیبل فايبر نوری مسیر

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ - ۱۲:۱۰ آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
Background image

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سیمکارت برای شبکه سلام

نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سیمکارت

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۵:۱۵ آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
Background image

تهیه و تدارک 2 پايه جنراتور 300Kva، دو عدد ATS   و کيبل مورد نياز برای زون کندهار

تهیه و تدارک 2 پايه جنراتور 300Kva، دو عدد ATS   و کيبل مورد نياز

بازگشت به داوطلبی ها