سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۵:۲۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز و انتقال تاور ۱۲ متره روف تاپ

باز و انتقال تاور ۱۲ متره روف تاپ

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۱:۴۲ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

وصل ۱۶ نواحي شاروالي کابل و شش اداره دیگر دولتی به شبکه ملي فایبر نوری

وصل ۱۶ نواحي شاروالي کابل و شش اداره دیگر دولتی به شبکه ملي فایبر نوری

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲ - ۱۵:۱۸ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز و انتقال تاور 30 متره ګرین فیلد به ګدام زون شرق شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

باز و انتقال تاور 30 متره ګرین فیلد به ګدام زون شرق شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۲ - ۱۲:۱۱ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز جمع آوری و انتقال تاور ۱۵ متره روف تاف گولایي سینما خیرخانه مینه

باز جمع آوری و انتقال تاور ۱۵ متره روف تاف گولایي سینما خیرخانه مینه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۱۱:۱۱ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد قرارداد لات هفتم پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور های برای مرکز و سایت های مخابراتی افغان تیلی کام

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد قرارداد لات هفتم پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور های برای مرکز و سایت های مخابراتی افغان تیلی کام

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۲ - ۱۵:۲۲ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون جنوب غرب

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون جنوب غرب

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۶:۲۹ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ - ۱۰:۴۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۳:۳۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ - ۱۴:۵۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون غرب

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون غرب

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ - ۱۲:۱۵ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون شمال و شمال شرق

اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون شمال و شمال شرق

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۶ - ۹:۵۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون پکتیا

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون پکتیا

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۲۲:۲۲ کابل، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

طی مراحل 2 پروژه ساختمانی خويش را از طريق روش نرخگيری

طی مراحل 2 پروژه ساختمانی خويش را از طريق روش نرخگيری

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۲۲:۱۰ کابل، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۲۱:۴۶ کابل، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد قرارداد چهار چوبي زون ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد قرارداد چهار چوبي زون ننگرهار

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۱:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون شمال و شمال شرق

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون شمال و شمال شرق

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۱۲:۴۵ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک پروژه کندنکاری،پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری ومسي زون پکتیا

تهیه و تدارک پروژه کندنکاری،پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری ومسي زون پکتیا

Pagination