پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

karim_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی :‌ شرکت مخابراتی افغان تیلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

تمویل کننده:  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نامه پروژه:  پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6     ماه سال 1402    

    MCIT-AFTEL/1401/G-0032/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

3 حوت 1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای تسلیمی  آفر

توجه:  فریدالله احمدزی- مدیر اجناس -آمر تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تلی کام

آدرس :  مديریت تسهیل تدارکاتی، مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان

شهر:  شهر کابل، افغانستان.

شماره تماس:‌ +93 (0) 20- 2109184 ایمیل ادرس:  faridullah.ahmadzai@afghantelecom.af

جلسه آفر گشایی

جلسه آفر گشایی به تاریخ (3 حوت 1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر )در صالون کنفرانس، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل- افغانستان  تدویر می گردد.

جلسه قبل از داوطلبی :

محل برگذاری جلسه: صالون کنفرانس، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل افغانستان.

تاریخ جلسه: 23 دلو/ 1401  

ساعت: 10:00 قبل از ظهر

ایمیل: faridullah.ahmadzai@afghantelecom.af  شماره تماس:  020 210 91 84 

ویب سایت جهت دریافت آفر :

داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت www.mcit.gov.af    بدست بیاورند.  در صورت بروز مشکلات تخنیکی، با ارسال ایمیل به آدرس  :     faridullah.ahmadzai@afghantelecom.afو کاپی به s.akramy@afghantelecom.af,    به تماس شوند.

مبلغ تضمین آفر برای هر لات در جدول ذیل ذکر گردیده است.

 

لات

مبلغ تضمين آفر برای هر لات

ميعاد تضمين آفر

 

 

لات اول

3,000,000 افغانی

 

 

از تاريخ آفرگشائی حد اقل الی مدت 118 روز

 

 

لات دوم

1,100,000 افغانی

 

 

لات سوم

890,000 افغانی

 

 

لات چهارم

1,500,000 افغانی

 

 

لات پنجم

635,000 افغانی

 

 

لات ششم

460,000 افغانی

 

 

لات هفتم

600,000 افغانی

 

      مبلغ مجموع لات ها: 8,185,000 افغانی

 

 

نوت: در صورت اشتراک به يک يا چند لات، مبلغ تضمين آفر مطابق يک يا چند لات بايد باشد

         

 

Documents

شرطنامه پروژه متذکره
لست سایت های زون شرق
لست سایت های زون شمال شرق
لست سایت های زون شمال
لست سایت های زون پکتیا
لست سایت های زون غرب
لست سایت های زون مرکز
لست سایت های ولایت کابل

More tenders

Wed, May 29 2024 3:37 PM Ministry of Communication and Information Technology, Afghan Telecommunication Corporation (AFTEL), Procurement Directorate, Mohammad Jan Khan Watt, Post Parcel Building, 4th Floor
Background image

Notice Of Contract Award Decision New Billing System for SALAAM Network

Notice Of Contract Award Decision New Billing System for SALAAM Network

Mon, Apr 08 2024 8:40 AM Kabul, Ministry of Telecommunications and IT, Afghan Telecom Telecommunications Company, 4th floor - procurement department
Background image

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

Thu, Jan 11 2024 12:15 PM Procurement Department, Afghan Telecom Corporation, Ministry Communication and IT, , Kabul – Afghanistan
Background image

Amendment No.4 INVITATION FOR BIDS Procurement of New Billing System for SALAAM Network

Amendment No.4 INVITATION FOR BIDS Procurement of New Billing System for SALAAM Network

Back to tenders