پروژه تأمين خدمات ايميل (Email Service) شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند

 

                      اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P1 24/01/1401
شماره داوطلبي:
MCIT-AFTEL/1401/NCS-004/NCB

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه تامین خدمات ایمیل (Email Service) شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.af بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاريخ 17 ثور 1401  به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

نوت: داوطلبان ميتوانند برای معلومات در مورد مقدار تضمين آفر، توانائی مالی ، تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه به شرطنامه مراحعه  نمایند.

شخص ارتباطي:

سیدکریم اکرمی

شماره تماس: 0749416643

            020-2109184

Documents

shrtnamh_khdmat_bray_prwzhh_tamyn_khdmat_aymyl_1.pdf

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۹:۲۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک تجهیزات مورد ضرورت ترانسپورت و مواد تعمیراتي

تهیه و تدارک تجهیزات مورد ضرورت ترانسپورت و مواد تعمیراتي

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۶:۲۹ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۱:۴۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک ۴ پایه Mikrotik Router و شش دانه کمپاس

تهیه و تدارک ۴ پایه Mikrotik Router و ۶ دانه کمپاس

بازگشت به داوطلبی ها