به ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی خوش آمدید

وزارت مخابرات درصدد آن است تا خدمات باکیفیت مخابراتی و پستی را با مناسب ترین قیمت برای مردم افغانستان ارایه نماید. بناءً وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی بطور فعالانه از تغیرات مثبت درجامعه از طریق ارتباط دادن مردم افغانستان با دانش، تجارب، ومنابع که در جهت بهبود و رشد زندگی، انان را یاری میرساند حمایت و پشتیبانی مینماید. هدف حکومت افغانستان ایجاد یک فضاومحیط سیاسی با ثبات و دموکراتیک، حاکمیت قانون وشرایط مناسب وقانونی برای تجارت در کشور میباشد.


دورنما


هدف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تبدیل نمودن کشور به یک جامعه معلوماتی میباشد.

اولویتهای وزارت مخابرات برای سه سال آینده

. عرضه ورسانیدن خدمات مخابراتی وتکنالوجی معلوماتی برای ساحات روستایی در سراسر کشور
. ارایه خدمات انترنتی با کیفیت و سرعت بلند برای مردم کشور
. طرح، توسعه و گسترش پلاتفورم تخنیکی کارت هویت ملی به منظور اجرا و تطبیق موفقیت امیز پروژه، و اماده ساختن کمک های تخنیکی به وزارت محترم امور داخله
. تمدید شبکه فایبر نوری در مناطق که تا اکنون تحت پوشش قرارندارد
. تعویض سیستم انالوگ موجود تلویزیونی با سیستم جدید دیجیتال و وضع قواعد برای تلویزیون های که در کشور فعالیت دارند
. ارتقای ظرفیت اتباع کشور درمورد اشنائی آنها با حکومتداری الکترونیکی، تشویق و حمایت تمام وزارتخانه ها تادر امورمربوطه خویش از تکنالوجی معلوماتی استفاده نمایند
بیشتر

دست آورد های اخیر وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی


  • . جواز خدمات تری جی به شرکت های اتصالات،ام تی ان ،روشن و افغان بیسیم صادر گردیده است.
  • . بیش از80 فیصد ساحات مسکونی کشور تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته است
  • . قیمت ماهوار انترنت فی میگابیت بطورعمده از طریق شبکه فایبر نوری به 67 دالرامریکایی کاهش یافته است
بیشتر

داوطلبی

بیشتر

احصایه ها

تاریخ تجدید آخرین ارقام ،اخیر ماه سپتمبر سال 2015
مشترکین جی - ایس ـ ایم 24,154.608
کاربران فعال جی. اس. ایم 18,791237
(3G) مشترکین خدمات نسل سوم 1,859.976
مشترکین سی – دی – ایم – یی 295.078
تليفون هاى ثابت 105.310
سرمايه گذارى به دالر 2,252,686,684.64
بيس سټیشن هاى مخابراتى 6.319
نفوس تحت پوشش 89%

ارقام بیشتر


قیمت های انترنیتی
کاربران انترنیت
ترافیک انترنیتی

ارگانهای اساسی مربوطه وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

اترا افغان ټیلی کام افغان پوست معلوماتی انسټیتوت اپرا

سوالات مطالبه شده ریاست های مرکزی سال قوس 1393

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 جمهوری اسلامی افغانستان

معنیت مالی و اداری

مالی
Name Download
1 مدیریت عمومی عواید Download
2 مالی ریاست د عوایـــدو لوی مدیریت Download
3 مربوط مدیریت عمومی بودجه ریاست مالی Download
4 عمومی فری بیلانس Download
5 سوالات مدیریت عمومی تادیات Download
6 مدیریت عمومی محاسبه تخصیصات Download

 

دفتر مقام
Name Download
1 سوالات ریاست دفتر مقام Download


 

اداری
Name Download
1 سوالات بخش ریاست اداری Download

 

حکومتداری الکترونیکی
Name Download
1 سوالات  Download


 

تنظیم خدمات پستی
Name Download
1 سوالات مربوط  به اداره تنظيم خدمات پستي Download

 

تکنالوژی و نو آوری
Name Download
1 سوالات Download

 

تفتیش داخلی و ارزیابی
Name Download
1 سوالنامه مربوط رياست تفتيش داخلي.pdf Download

 

پلان و پالیسی
Name Download
1 سوالات مربوط آمریت پلانگزاری Download